Bán cacbon màu đen sắc tố cho xây dựng của xi măng bê tông giải pháp và hỗn hợp, các sản xuất của lát gạch, sơn, NHỰA sản xuất sơn. Sắc tố lightfastness và hòa tan trong nước. Không phai mờ đi. Túi polipropilenovye. Tối thiểu bữa tiệc của ba tấn. Giá là thỏa thuận. Có thể bán được đóng gói cacbon màu đen của thỏa thuận. Đóng gói muội từ hai tấn.

  • Băng bó hệ thống ảnh hưởng đến không chỉ là sức mạnh của bức tường, nhưng cũng tạo thành xây dựng mô hình. Bên cạnh các hệ thống này, ly hợp, cung cấp một số chi tiết, giống của xây dựng mô hình. Như vậy, kết hợp những hình dạng và màu gạch, nó màu sắc và khâu khum, sử dụng một hay xây dựng mô hình có thể nhận ra sự táo bạo nhất kiến trúc, và giải pháp cho việc xây dựng một nhân vật cá nhân.

САЖА (ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД) в Днепропетровске