Giá 25 usd mỗi 1 kg

Đt: 067 535 09 29
Khu vực tây
Đt: 067 366 93 63

Liên tục thực hiện sợi cacbon màu đen xây dựng (sắc tố). Xem xét bất kỳ điều kiện giao hàng. Chất lượng cao, giá tốt nhất.