Бәясе 25 грн өчен 1 кг

Тел: 067 535 09 29
Көнбатыш регион
Тел: 067 366 93 63

Даими рәвештә гамәлгә ашырабыз техник углерод , сажу төзелеше (пигмент). Бүген теләсә нинди шартлар китереп җиткерү. Югары сыйфатлы һәм кулай бәя.