Çmimi 25 UAH për 1 kg

Tel: 067 535 09 29
Regjioni perëndimor
Tel: 067 366 93 63

Vazhdimisht zbatimin e karbonit të zi , karboni i zi ndërtimit (pigment). Konsideratë të gjitha kushtet e dorëzimit. Me cilësi të lartë dhe çmim më të mirë.