Цена 25 UAH по 1 кг

Тел: 067 535 09 29
Западен регион
Тел: 067 366 93 63

Континуирано спроведување на саѓи , саѓи изградба (пигмент). Разгледаат сите услови на испорака. Висок квалитет и најдобра цена.