ფასი 25 ფასი თითო 1 kg

ტელ: 067 535 09 29
დასავლეთ რეგიონში
ტელ: 067 366 93 63

მუდმივად განახორციელოს ნახშირბადის შავი , ნახშირბადის შავი მშენებლობა (პიგმენტი). განიხილოს ნებისმიერი მიწოდების ვადები. მაღალი ხარისხი და საუკეთესო ფასი.