Գինը 25 գրիվեն 1 կգ

Հեռ: 067 535 29 09
Արեւմտյան տարածաշրջան
Հեռ: 067 366 93 63

Մշտապես իրականացնում ենք տեխնիկական ածխածին , сажу շինարարական (գունանյութերի). Կքննարկենք ցանկացած առաքման պայմաններ. Բարձր որակի օպտիմալ գինը.