Τιμή 25 uah ανά 1 kg

Τηλ: 067 535 09 29
Δυτική περιφέρεια
Τηλ: 067 366 93 63

Συνεχώς εφαρμόσει την τεχνική του άνθρακα , αιθάλη τη (χρωστική ουσία). Σκεφτείτε οποιεσδήποτε συνθήκες παράδοσης. Η υψηλή ποιότητα και η βέλτιστη τιμή.