Mae ymddangosiad y brics ei hun gyda ei harddwch yn ei gwneud yn ofynnol i'w gweld tanlinellu berffaith wynebau gwastad. Yr hyn sydd ei angen i greu hardd ac ysblennydd gwaith brics?

Mae fel arfer yn cael ei ddefnyddio yn fewnol yn pwyntio ac yn creu yr effaith cyferbyniad rhwng y brics wynebu ac pwythau.Ar gyfer naturiol brics ceramig arbenigwyr yn argymell coch sy'n wynebu brics a osodwyd ar y gwyn neu ddu ateb.

Du yn lliw yr ateb yn cael ei gyflawni drwy ychwanegu at ei fod yn mwynau pigment — carbon du.

Ar y sail honno, wrth gwrs, yn sment-tywod morter. I gael uchel-ansawdd du yn ateb, ar safon swp (1 bwced o sment i 3 bwcedi o dywod) yn cael ei ychwanegu at tua 500 gram o carbon du (huddygl). Yr union gyfran o garbon du yn yr ateb yn benderfynol empirig. Dylid cofio bod swm gormodol o garbon du yn arwain at ostyngiad yn yr eiddo cryfder morter ar y cyd.

Preimushestvenno carbon o'i gymharu â graffit a pigmentau eraill yn Tom, ei fod yn eithriadol, gwrthsefyll hindreulio, nid yn "nofio", "seimllyd" ac yn dda yn rhyngweithio â sment-tywod morter.