На Цена от 25 долара за 1 кг

Тел: 067 535 09 29
Западен регион
Тел: 067 366 93 63

Непрекъснато прилагане на технически въглерод , черно сграда (пигмент). Помислете за всички условия на доставка. Високо качество и оптимална цена.